تالار زبانشناس

تغییر اسم داستان

با سلام
به نظر من اگه اسم داستان به بالشت جادویی(بالشت افسانه ای)تغییر کنه بهتر باشه.

======================
این تاپیک مربوط به درس «داستان کوتاه انگلیسی بالشت پری» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی سوم»)

1 Likes