چرا در جمله‌ی If you want to lose fat, you ve got to do this hike every day از ماضی نقلی استفاده شده


این تاپیک مربوط به درس «کوهنوردی در یک روز گرم» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «مکالمه زبان انگلیسی آسان»، فصل «سلامتی »

If you want to lose fat, you ve got to do this hike every day

سلام
عبارت have (got) to do something یه عبارت فعلیه که به معنی نیاز بودنه و ارتباطی با ساختار ماضی نقلی نداره و got بدون اینکه معنای جمله تغییر کنه می تونه حذف بشه.
این نکته هم بگم که فعل have و have got هیچ فرقی با هم ندارند

2 پسندیده