تالار زبانشناس

Associatedدر این جمله به چه معنیه

When it comes to summer,it is always associated with swimming

======================
این تاپیک مربوط به درس «Swimming by Christina» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «قصه های شاگردان Emma»، فصل «قسمت ۲۸»)

2 Likes

دقیق نمیتونم ترجمه کنم ولی یه چیزی تو این مایه ها میشه:

وقتی در رابطه با تابستان صحبت میکنیم، معمولا (بحث) با شنا کردن مرتبط میشه

1 Likes