Associatedدر این جمله به چه معنیه

Associatedدر این جمله به چه معنیه
0.0 0

#1

When it comes to summer,it is always associated with swimming

======================
این تاپیک مربوط به درس «Swimming by Christina» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «قصه های شاگردان Emma»، فصل «قسمت ۲۸»)


#2

دقیق نمیتونم ترجمه کنم ولی یه چیزی تو این مایه ها میشه:

وقتی در رابطه با تابستان صحبت میکنیم، معمولا (بحث) با شنا کردن مرتبط میشه