شعر الهام بخش

معرفت کردگار
دیدن این عالم است
زنده ی بیدار باش
چشم خریدار باش
خوب جهان را ببین
هر چه ببینی کم است
بر ورق سبز برگ
خط خدا را بخوان…
« برگ درختان سبز در نظر هوشیار »
آینه ی رازهاست …

محمود کیانوش

2 پسندیده

“من از بیگانگان هرگز ننالم
که با من هر چه کرد آن آشنا کرد!”

حافظ

1 پسندیده

سرگشته‌ی محضیم
و درین وادی حیرت
عاقل‌تر از آنیم
که دیوانه نباشیم

- اخوان ثالث

1 پسندیده

با آن که دلم از غم هجرت خون است
شادی به غم توام ز غم افزون است
اندیشه کنم هر شب و گویم: یا رب!
هجرانش چنین است، وصالش چون است؟

- رودکی

1 پسندیده

تو مرا آزردی…
که خودم کوچ کنم از شهرت،
تو خیالت راحت!
میروم از قلبت،
میشوم دورترین خاطره در شب‌هایت
تو به من میخندی!
و به خود میگویی: باز می‌آید و میسوزد از این عشق ولی…
برنمی‌گردم، نه!
میروم آنجا که دلی بهر دلی تب دارد…
عشق زیباست و حرمت دارد…

- سهراب سپهری

1 پسندیده

دیدی ای دل که غم عشق دگربار چه کرد
چون بشد دلبر و با یار وفادار چه کرد
آه از آن نرگس جادو که چه بازی انگیخت
آه از آن مست که با مردم هشیار چه کرد
اشک من رنگ شفق یافت ز بی‌مهری یار
طالع بی‌شفقت بین که در این کار چه کرد
برقی از منزل لیلی بدرخشید سحر
وه که با خرمن مجنون دل افگار چه کرد
ساقیا جام می‌ام ده که نگارنده غیب
نیست معلوم که در پرده اسرار چه کرد
آن که پرنقش زد این دایره مینایی
کس ندانست که در گردش پرگار چه کرد
فکر عشق آتش غم در دل حافظ زد و سوخت
یار دیرینه ببینید که با یار چه کرد

- حافظ

1 پسندیده

چه شد که بارِ دگر، یادِ آشنا کردی؟
چه شد که شیوه‌ی بیگانگی رها کردی؟

به قهر، رفتن و جور و جفا شعار تو بود
چه شد که بر سر مِهر آمدی، وفا کردی؟

منم که جور و جفا دیدم و وفا کردم
تویی که مِهر و وفا دیدی و جفا کردی

بیا که چشمِ تو تا شرم و ناز دارد
کس نپرسد از تو که این ماجرا چرا کردی؟

بیا که با همه نامهربانی ات، ای ماه!
خوش آمدی و گل آوردی و صفا کردی

اگر چه کار جهان بر مرادِ ما نشود
بیا که کار جهان، بر مرادِ ما کردی…

#شهریار

1 پسندیده