تالار زبانشناس

ترجمه زیر متن انگلیسی

اگه ممکنه زیر متن فارسی درج بشه یا با زدن دکمه بر روی لغات ترجمه صوتی گفته شود

======================
این تاپیک مربوط به درس «جوجه اردک زشت» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی اول»)