تالار زبانشناس

تفاوت بین into,to,in

تفاوت بین into,to,in چیه؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «جوجه اردک زشت» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی اول»)