ترجمه‌ی جمله‌ی Do you change the oil چیست؟

در معنی آمده آیا روغن آن را عوض میکنی؟ ولی آن(it) در جمله قرار ندارد! پس چرا ترجمه اینچنین هست؟ ممنون


این تاپیک مربوط به درس «من یک (ماشین) هوندا دارم» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «مکالمه زبان انگلیسی آسان»، فصل «زندگی روزمره»

با توجه به موضوع پاراگراف ترجمه می‌کنن نه جمله(مفهومی).

آن منظورش اون وسیله بوده که چون درسو نگا نکردم، نمی‌دونم.

1 پسندیده

سلام دوست عزیز
ضمن خوشامدگویی، اگه توجه کنید داره درباره‌ی ماشین شخصیش صحبت می‌کنه و اینجا منظورش از the oil روغن ماشین هستش و همون طور که دوستمون گفتن ترجمه مفهومی هستش.

2 پسندیده