در جمله‌ی He has only got one leg کلمه‌ی got به چه معنیست؟

.He has only got one leg
او یک پا داشت،

خب نمیشد جمله اینطوری باشه؟؟

He has only one leg


این تاپیک مربوط به فصل «جان سیلورِ بلند » در اپلیکیشن «زبانشناس» است. مجموعه «کتاب های خیلی ساده»، کتاب «جزیره ی گنج»

سلام دوست عزیز
از Have got برای مالکیت استفاده می‌شه و به معنی همون داشتن و یا کلمه‌ی have هستش که بیشتر تو بریتانیا برای مالکیت و یا مریضی داشتن از have got استفاده می‌شه.

1 پسندیده

ممنون:tulip:

1 پسندیده

بیشتر در زمان های که بخواهیم درباره داشته هامون ،روابطمون، مشخصات ظاهری صحبت کنیم از have got ,has got استفاده میکنیم
مثلاً
I have got three brothers
I have got brown eyes
He has got a dog

1 پسندیده

ممنون از توضیحتون:cherry_blossom:

1 پسندیده