تالار زبانشناس

نقش estدر آخر کلمات

نقشه est در آخر کلماتی مثل highest و strongest چیه

======================
این تاپیک مربوط به درس «سلطان پرندگان» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی دوم»)

1 Likes

سلام…
est به معنی ترین هستش
یک مثال براتون میزنم
Biggest یعنی بزرگترین
یا
Smallest یعنی کوچک ترین

مثل bigger که به معنی بزرگ تر هستش که در آخر کلمات er میگیرن… در اینجا er به معنی تر هستش…

اینم بعضی از کلمات برای اینکه به معنی ترین باشن ی est میاریم اخر کلمات…

موفق باشید :tulip::tulip::sunflower::rose:

3 Likes

فرمایش دوستمون کاملا درسته فقط یک نکته اضافه میکنم
اونم اینکه تمام صفت ها est نمیگیرن
صفتهایی est میگیرن که یا یک سیلابی (یک بخشی) هستند یا اینکه به y ختم می شوند
مثل happy که میشه happiest
در غیر اینصورت به این صورت صفت تفضیلی ساخته میشه
The most+ adjective
به عنوان مثال
The most important مهمترین
The most expensive گرونترین
The most beautiful زیباترین

3 Likes