تالار زبانشناس

معنی جمله it is a long shot

No sooner do we begin to attack when the enemy takes the ball from us once again. It is a long shot. We already lost sixteen points.

======================
این تاپیک مربوط به درس «Basketball Game by Vic» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «قصه های شاگردان Emma»، فصل «قسمت ۲۰»)

1 Likes

شوت راه دور// در بسکتبال

1 Likes