تالار زبانشناس

Taz would come to her every day

خب این متن ک تو عنوان نوشتم مگه مربوط به زمان گذشته نیست ؟ پس would چی میگه اینجا :expressionless:

======================
این تاپیک مربوط به درس «تز، به سوی نجات» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های واقعی»، فصل «TAZ برای نجات»)

2 Likes

would اینجا مورد دیگر استفاده متداولش
داره برای بیان کاری که در گذشته به صورت یک عادت انجام میشده. تز هر روز ( عادتی در گذشته) پیش او می امد.
میشه بجای آن used to استفاده کرد.

4 Likes