تفاوت arrive at و arrive in چیست و چه زمانی از arrive at و چه زمانی از arrive in استفاده میکنیم؟

تفاوت arrive at و arrive in چیست و چه زمانی از arrive at و چه زمانی از arrive in استفاده میکنیم؟


این تاپیک مربوط به درس «سلبریتی هایی که برای خیریه کار می کنند» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. پادکست «پادکست های British Council»، دوره «مجموعه ی اول»

1 پسندیده

سلام‌دوست عزیز

**با سرچ همین کلمات در تالار جواب های خیلی خوبی پیدا میکنید که شما رو سریعتر به پاسخ می رساند.**:heart_eyes:

مشابه پاسخ زیر

Arrive at & Arrive in

که من مجددا براتون کپی میکنمش:
هر دو عبارت “arrive at” و “arrive in” برای بیان رسیدن به مقصد استفاده می‌شوند، اما در موارد مختلفی به کار می‌روند.

عبارت “Arrive at” زمانی به کار می‌رود که مقصد یک نقطه خاص و مشخصی باشد که می‌توان به آن اشاره کرد، مانند یک ساختمان، یک خیابان یا یک آدرس خاص. به عنوان مثال:

  • I arrived at the office at 9 AM.
  • They arrived at the park after an hour of walking.
  • He arrived at John’s house for the party.

عبارت “Arrive in” برای اشاره به رسیدن به یک منطقه جغرافیایی بزرگ‌تر مانند یک شهر، یک کشور یا یک منطقه استفاده می‌شود. به عنوان مثال:

  • We arrived in Paris yesterday.
  • She arrived in Japan last week.
  • They arrived in the Caribbean for their vacation.

بنابراین، “arrive at” برای مقاصدی که نقطه خاص و مشخصی دارند و “arrive in” برای مقاصدی که منطقه جغرافیایی بزرگ‌تری هستند، مورد استفاده قرار می‌گیرند.

3 پسندیده