تالار زبانشناس

اصطلاح right now

right now چه معنایی میده؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «درس اصلی» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «بسته ی انگلیسی قدرت»، فصل «مقدمه ای بر بسته انگلیسی قدرت»)

1 Likes

یعنی دقیقا همین الان

3 Likes