تالار زبانشناس

سرعت پخش فایل صوتی

بعضی جاها سرعت پخش فایل خیلی زیاده آیا میشه سرعت و کمش کرد؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «درس اصلی» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «بسته ی انگلیسی قدرت»، فصل «باورها»)

1 Likes