تالار زبانشناس

معنی این دو واژه

معنی واژه های countess و chinchon در جمله ی زیر

======================
این تاپیک مربوط به درس «داستان انگلیسی کنین» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی دوم»)

1 Likes

در جمله ی the tree is named after the countess of chinchon from Peru

2 Likes

chinchon که اسم یک منطقه یا شهر هست.

countess هم یکی از القاب نجیب زادگان (همون ژن های خوب امروزی :stuck_out_tongue_winking_eye:) هست

7 Likes