تفاوت Aptitude و talent چیست؟

Aptitude is a natural ability or skill.
‏aptitude توانایی یا مهارت ذاتی است.

تفاوت Aptitude و talent چیست؟


این تاپیک مربوط به «واژگان» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «۴۰۰۰ کلمه‌ی ضروری»، «کتاب سوم»، درس «متیو درس جدیدی می‌آموزد»

Aptitude
همیشه بیانگر یک استعداد ذاتی هست، یعنی توانایی انجام کارها بدون هیچ نیازی ب تلاش برای آموختن

در حالیکه talent
معمولا و نه همیشه بیانگر یک استعداد ذاتی است و گاهی توانایی که با یادگیری و آموزش کسب میشه هم talent گفته میشه

1 پسندیده

خیلی ممنونم‌دوست عزیزم:rose:

1 پسندیده

خواهش میکنم:hibiscus::hibiscus:

1 پسندیده