تالار زبانشناس

چه نقش گرامری. کلمه if بازی میکند؟ Macbeth asks the witches if he's in danger

کلمه if چه کار میکند از لحاظ گرامری؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «فرمانده مکبث» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی اول»)

اسمش را نمیدونم ولی (آیا) معنی میده

1 Likes

ساختار جمله فوق نقل قول غيرمستقيم جمله پرسشي در جمله خبري مي باشد. اگر يك جمله پرسشي كه با كلمات استفهامي شروع نميشه رو بخوايم در قالب يك جمله نقل كنيم بايستي از كلمات if يا whether استفاده كنيم.

2 Likes