تالار زبانشناس

تغییر سرعت

نسخه قبلی تغییر سرعت داشت چجوریه ؟؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «Gold! Thousands Went to Western Canada to Find It» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «انگلیسی از طریق اخبار»، فصل «قسمت ۱»)

1 Likes

دروس با سرعت مختلف فقط در سه دوره ی داستان واقعی، داستان کوتاه، و مگا داستان وجود دارن.

1 Likes