Having to pass

Having to pass
0.0 0

#1

گرامر این. جمله چیست؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «New Classmates By Vic» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «قصه های شاگردان Emma»، فصل «قسمت ۹»)


#2

لطفا کل جمله رو قرار بدین


#3

کل جمله requires having to pass an exam as well