تالار زبانشناس

Having to pass

گرامر این. جمله چیست؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «New Classmates By Vic» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «قصه های شاگردان Emma»، فصل «قسمت ۹»)

لطفا کل جمله رو قرار بدین

کل جمله requires having to pass an exam as well