معنی کلمه‌ی doing چیست؟

معنی doing در جمله‌ی I am doing poorly in my history class چیست؟
آیا به معنی آسیب زدن هستش یا ضعیف بودن؟


این تاپیک مربوط به «انجام کارِ درست» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره « مکالمات کاربردی انگلیسی»، فصل «دوران مدرسه»

میشه جمله رو بنویسید
متشکرم

1 پسندیده

I am doing poorly in my history class

سلام دوست عزیز
Doing تو جمله‌ی I am doing poorly in my history class به معنی عملکرد هستش، حالا اینجا با توجه به متن، عبارت doing poorly به معنی عملکرد ضعیف داشتن هستش که به صورت محاوره‌ای تر ترجمه شده. (ضعیف بودن)

برای ترجمه‌ی کلمه‌ی doing باید به کل جمله توجه کرد.