تالار زبانشناس

تکرار فعالانه درس اصلی

در مورد درسهای اصلی هم همانند داستانها باید تکرار به قدری صورت گیرد که بتوان همزمان با گوینده بدون استفاده از متن آن را بیان کرد؟ضمنا در قسمتی از درس گوینده چیزی را میگوید که در متن درس نیامده

======================
این تاپیک مربوط به درس «درس اصلی» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «بسته ی انگلیسی قدرت»، فصل «مقدمه ای بر بسته انگلیسی قدرت»)

سلام

اینا یه پیشنهاده و هیچ نیازی نیست حتما این کارو انجام بدید.

من تقریبا دوره قدرت رو بدون تکنیک سایه تمرین کردم و منعفتشم بردم.

به قول استیو کافمن باید زبان آموز راهی که برای خودش کار میکنه رو پیدا کنه.

6 Likes