دلیل استفاده از Good بین take care چیست؟

سلام وقتتون بخیر. در جمله Do you take good care of it? چرا good بین take care اومده .میتونیم good رو بعد از take care بیاریم؟


این تاپیک مربوط به درس «من یک (ماشین) هوندا دارم» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «مکالمه زبان انگلیسی آسان»، فصل «زندگی روزمره»

1 پسندیده

خیر، جمله «Do you take care good of it» از نظر گرامری نادرست است.
ترتیب کلمات صحیح این است: “Do you take good care of it.”.

در این جمله، صفت “good” کیفیت مراقبت ارائه شده را توصیف می کند، بنابراین باید قبل از اسم “care” بیاید.

3 پسندیده

سلام دوستان اون قسمت LOOKS GOOD دلیل استفاده S LOOKS چیههه؟؟

1 پسندیده

منظورم اس لوک هست.

سلام چون it داریم دیگ زمانم حال ساده است باید اس بگیره