تلفظ Couldn't چگونه است؟ + لینک تلفظ


این تاپیک مربوط به درس «احوال‌پرسی» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «عبارات رایج انگلیسی »

این لینک هم می‌تونه براتون مفید باشه.

3 پسندیده