تالار زبانشناس

علت قرار گیری doneدر این ساختار

سلام دوستان.
به نظرتون علت اینکه کلمه done تو این جمله چیه و معنی ان تو این ساختار چیه و به چه علت اومده؟
but l am done whatching you destroy yourself.

1 Likes
I am done verb-ing

done در اینجا صفتی هست که نشاندهنده ی کامل شدن یک فعل هست

1 Likes