این چه خواندنیه.با سرعت نور میخونه

این چه خواندنیه.با سرعت نور میخونه
0.0 0

#1

بالشت پری

======================
این تاپیک مربوط به درس «داستان کوتاه انگلیسی بالشت پری» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی سوم»)


#2

بسته ی چهارم رو بخونین
این قسمت بعدا منتقل میشه چون سرعتش بالاست