تالار زبانشناس

چرا دو تا فعل پشت سرهم میان؟ قانون فعل دوم این که با to باید بیاد حتما؟ An army comes to attack the castle

An army comes to attack the castle.

======================
این تاپیک مربوط به درس «فرمانده مکبث» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی اول»)

2 Likes

وقتی دو تا فعل قراره باهم استفاده بشه دومی حتما باید با TO بیاد.

مثل I WANT TO GO

2 Likes