استفاده لغات در جملات

استفاده لغات در جملات
0

#1

آقا ما هرکاری میکنیم نمیتونیم جمله بندی مونو درست کنیم لطفاً راهنمائیم کنید . ممنون.


#3

شما اپلیکیشن زبانشناس رو نصب فرمودین؟ سطحتون چقدره؟


#4

من خیلی انگلیسی خوندم آدوانس ایدوی رو خوندم خونه ام زیاد انگلیسی مطالعه میکنم اما در استفاده لغات در جملات کم میارم