تالار زبانشناس

استفاده لغات در جملات

آقا ما هرکاری میکنیم نمیتونیم جمله بندی مونو درست کنیم لطفاً راهنمائیم کنید . ممنون.

1 Likes

شما اپلیکیشن زبانشناس رو نصب فرمودین؟ سطحتون چقدره؟

1 Likes

من خیلی انگلیسی خوندم آدوانس ایدوی رو خوندم خونه ام زیاد انگلیسی مطالعه میکنم اما در استفاده لغات در جملات کم میارم

1 Likes