تالار زبانشناس

میشه یکی این متنو ترجمه کنه و بگه منظور از خدا-مادر چیه

godfather و godmother یعنی پدربزرگ و مادربزرگ

2 Likes

Screenshot_20171109-164315

2 Likes

God father و God mother یعنی پدرخوانده و مادرخوانده.
{یاد فیلم “god father” بیفتین.اسم فیلم به فارسی میشد پدرخوانده.:blush:}

1 Likes

من هیچ جا چنین معنی ندیدم

همون پدر و مادر تعمیدی میشن GodParents

2 Likes

خوب مساله اینجاست که من پدر و مادر تعمیدی اصلا به فارسی تا الان نشنیدم :expressionless:

2 Likes

چون مثل ما توفیق همنشینی با برادران و خواهران مسیحی رو نداشته اید لابد :sweat_smile:

1 Likes

علاوه بر این فیلم هم زیاد ندیدین بخصوص پدرخوانده ۲ :joy::joy::joy:

1 Likes