به این شکل نوشتن چی میگن؟

سلام
به این شکل نوشتن اسمش در انگلیسی چیه
وقتی
want to… Wanna
Going to… Gonna

سلام به این مخفف ها contraction، یا اختصار میگن.
در زبان انگلیسی، کلمات یا عبارات معمولاً برای راحتی و سرعت بیشتر تلفظ میشن. در این حالت، کلمات “want to” و “going to” به ترتیب به “wanna” و “gonna” کوتاه شده ان.

1 پسندیده