تالار زبانشناس

سلام معنی این قسمت از متن را متوجه نمیشم

she made it to the bottom of the canyon

======================
این تاپیک مربوط به درس «تز، به سوی نجات» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های واقعی»، فصل «TAZ برای نجات»)

1 Likes

یعنی موفق شد که به ته دره برسد.

5 Likes