معنی i caught my mother sniffing under her arms چیست؟


این تاپیک مربوط به «فصل 01» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. کتاب «خدایا اونجایی؟ منم، مارگارت»

سلام
لطفا بخشی از متن جمله ای که مورد سوالتونه رو به سوال اضافه کنید تا بشه جواب های دقیق تری داد

این جمله که سوال کردید یعنی
من مادرم رو در حال بو کردن زیر بغلش دیدم.

I knew because
من میدونستم چونکه

I caught my mother sniffing under her arms
من دیدم مادرم رو که بو میکرد زیر بغلش رو

She always does that when
او همیشه این کار رو میکرد وقتی که

it’s hot and humid
هوا گرم و مرطوب بود

to make sure herdeodorant’s working
تا مطمئن بشه دئودورانت اش کار کرده

کدوم بخش جمله نامفهومه؟