تالار زبانشناس

چگونه از زبان شناسی استفاده کنم

با سلام زبان شناسی رو نصب کردم کجا سطح ابتدایی انتخاب کنم