چگونه از زبان شناسی استفاده کنم

چگونه از زبان شناسی استفاده کنم
0

#1

با سلام زبان شناسی رو نصب کردم کجا سطح ابتدایی انتخاب کنم