تالار زبانشناس

نقش overgrown جمله

مگه overgrown صفت نیست ??

Thick clumps of weeds had completely overgrown an old flower bed beside the front porch.

مفهوم جمله زو متوجه هستم ولی از overgrown تا bed نمیتونم تحلیل کنم

======================
این تاپیک مربوط به درس «به خانه ارواح خوش آمديد فصل اول» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «قصه های گوسبامپس»، فصل «به خانه‌ی ارواح خوش آمدید»)

با اینکه این پست برا خیلی وقت پیش هست اما من الان دیدمش

Overgrown اینجا صفت نیست قسمت سوم فعل overgrow هست ، و همونطور که میدونیم had + قسمت سوم فعل ساختار زمان گذشته کامل هست

1 Likes