تالار زبانشناس

I think a not so sweet strawberry and sweet cake are really good

معنی جمله بالا چیه…مرسی

======================
این تاپیک مربوط به درس «My Favorite Foods by Candy» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «قصه های شاگردان Emma»، فصل «قسمت ۲»)

1 Likes

من فکر میکنم که توت فرنگی و کیکی که خیلی شیرین نباشند، خیلی خوب است.

1 Likes