سلام و درود به شما no matter what به چه معناست و جایگاه آن در جمله کجاست؟


این تاپیک مربوط به «مسابقات مرد آهنی» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «۴۰۰۰ کلمه‌ی ضروری»، «کتاب اول»، درس «مسابقات مرد آهنی»

1 پسندیده

In any situation

سلام دوست عزیز
no matter what در زبان انگلیسی به معنای “صرف نظر از هر چیزی” یا “مهم نیس چی می‌شه” است. این عبارت برای بیان این نکته استفاده می‌شود که کاری یا چیزی با وجود هر مانع یا مشکلی انجام خواهد شد.

جایگاه no matter what در جمله معمولاً آخر جمله است. به عنوان مثال:

  • I will do it no matter what. (من این کار را انجام خواهم داد، صرف نظر از هر چیزی.)
  • I will love you no matter what. (من تو را دوست خواهم داشت، صرف نظر از هر چیزی.)
  • I will support you no matter what. (من از تو حمایت خواهم کرد، صرف نظر از هر چیزی.)

در برخی موارد، no matter what می‌تواند در ابتدای جمله نیز قرار گیرد. به عنوان مثال:

  • No matter what, I will be there for you. (صرف نظر از هر چیزی، من در کنار تو خواهم بود.)
  • No matter what happens, I will never give up. (صرف نظر از هر چیزی که اتفاق بیفتد، من هرگز تسلیم نخواهم شد.)

در زبان فارسی، عبارت no matter what را می‌توان به صورت‌های زیر ترجمه کرد:

  • صرف نظر از هر چیزی
  • به هر حال
  • هر چه پیش آید
  • چه بشود چه نشود
  • هر چه می‌خواهد بشود
1 پسندیده

سلام و درود
سپاس از توضیحات عالی شما
متشکرم

1 پسندیده