تالار زبانشناس

معنی کلمه telescopic

معنی کلمه telescopic

======================
این تاپیک مربوط به درس «A Bike by Vincent» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «قصه های شاگردان Emma»، فصل «قسمت ۳»)

وقتی سوالی میپرسین، پاراگراف مورد نظر رو کپی پیست کنین که فهمیدنش راحت تر باشه

متن پاراگراف مورد نظر:
Someday, I’ll make a special bike that is very safe, and you don’t get hurt. Whether it’s a sunny day or rainy day, it will be very convenient. It will be telescopic to make things easier.

1 Likes

چون در رابطه با دوچرخه صحبت ميكنه فكر كنم يك نوع دوچرخه باشه. دوچرخه تلسكوپي. البته مطمئن نيستم

1 Likes