ساختار I'm finished چه نوع ساختاریست؟

در کل متن بصورت حال ساده افعال رو به کار میبره، ولی تویه قسمت میگه
By the time I’m finished rinsings…
این چه گرامریه؟


این تاپیک مربوط به درس «خوردن صبحانه» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. پادکست «پادکست ESL»، بخش «بخش اول»

سلام دوست عزیز
این جمله,جمله ای مجهوله و ساختار مجهول داره

معنی=تا زمانی که شستشوی من تمام شود

جملات مجهول در کل یعنی جملاتی که کننده کار یا فاعل در ان نباشه
مثل←پیتزا خورده شد
لطفا برای درک بهتر به این مثال دقت کنید
I eat pizza میشه من پیتزا می‌خورم حالا اگر بخوام بگم پیتزا خورده میشود(و همانطور که میبینید در این جمله نگفتم توسط چه کسی خورده میشود) جمله میشه
Pizza is eaten

ساختار↓
جمله معلوم(همراه با فاعل)
Subject+verb+object
جمله مجهول(بدون فاعل)
Object+is/are+past participle of the verb

بعضی اوقات میتونیم از by استفاده کنیم و فاعل. و یا کننده کار رو بگیم مثل↓
Pizza is eaten by me پیتزا توسط من خورده میشود← یعنی من یپتزا رو میخورم

** البته دقت کنید که چون ساختار مجهوله بازم هم با جمله رو به عنوان جمله محهول میدونیم با اینکه شخص انجام دهنده (فاعل) در جمله هست