تفاوت harm وhurt چیست؟


این تاپیک مربوط به «واژگان» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «۴۰۰۰ کلمه‌ی ضروری»، «کتاب اول»، درس «بهترین شاهزاده»

چجوری با طرف خودم پیدا کنم انیگلسیرو خوب کنم

سلام دوست عزیز
دو کلمه‌ی “harm” و “hurt” هر دو به معنای “آسیب رساندن” هستند، اما تفاوت‌های ظریفی بین آنها وجود دارد.

کلمه‌ی “harm” به معنای آسیب واقعی و جسمی است. این کلمه اغلب برای اشاره به آسیبی استفاده می‌شود که به شخص یا شیء وارد شده است.

کلمه‌ی “hurt” به معنای آسیب احساسی یا عاطفی است. این کلمه اغلب برای اشاره به آسیبی استفاده می‌شود که به احساسات یا روحیه‌ی شخص وارد شده است.

در اینجا چند مثال از نحوه‌ی استفاده از این دو کلمه آورده شده است:

  • The fire caused a lot of harm to the building. (آتش به ساختمان آسیب زیادی وارد کرد.)
  • The accident hurt her leg. (تصادف به پای او آسیب رساند.)
  • Her words really hurt me. (حرف‌هایش واقعاً به من آسیب رساند.)
  • He felt hurt by her rejection. (او از رد شدن توسط او احساس آسیب کرد.)

در برخی موارد، این دو کلمه می‌توانند به جای یکدیگر استفاده شوند. به عنوان مثال، می‌توان گفت “The accident hurt the building” یا “The accident harmed the building”. اما در بیشتر موارد، استفاده از کلمه‌ی مناسب اهمیت دارد.

1 پسندیده

متشکرم

1 پسندیده

hurt به معنای آسیب جسمی هم هست…:thinking:

همون طور که گفتم تو بعضی جاها می‌شه به جای هم استفاده بشه و ممکنه hurt معنی آسیب جسمی هم بده.