تالار زبانشناس

شماره پشتیبانی

با سپاس
با همون ایمیلی که خرید کردی برنامه رو دوباره بیار بالا
اگر نشد:
اینجا مدیران زبانشناس هستن
کمک میکنن درست بشه

@hnaseri
@golmirzaei

2 Likes