در جمله was the car expensive or was the car cheap چرا دوبار was the car به کار برده

چرا در پرسش
was the car expensive or was the car cheap
نگفته
was the car expensive or cheap?


این تاپیک مربوط به درس «داستان کوتاه قسمت الف» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «دروس پایه‌ی انگلیسی بدون تلاش»، فصل «دخترک زیرک»

سلام دوست عزیز
هر دو درسته و شما میتوانیدهرکدام را که بخواهید به کار ببرید

2 پسندیده