آیا of all time با of all the time تفاوت داره؟


این تاپیک مربوط به درس «شتاب دهنده ی تسلط الف» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «داستان های واقعی»، فصل «موفقیت یعنی 99 درصد شکست»

سلام دوست عزیز
بله، تفاوت جزئی بین این دو عبارت وجود دارد.

عبارت “of all time” به معنای “در تمام طول زمان” یا “در طول تاریخ” است. این عبارت معمولاً برای اشاره به چیزی استفاده می‌شود که بهترین یا بزرگترین است. به عنوان مثال، می‌توان گفت “Michael Jordan is the greatest basketball player of all time.” (مایکل جردن بهترین بازیکن بسکتبال تمام دوران است.)

عبارت “of all the time” به معنای “در تمام مدت” است. این عبارت معمولاً برای اشاره به چیزی استفاده می‌شود که به طور مداوم یا پیوسته اتفاق می‌افتد. به عنوان مثال، می‌توان گفت “I’m tired of working all the time.” (من از کار کردن تمام مدت خسته شده‌ام.)

به طور کلی، می‌توان گفت که عبارت “of all time” برای اشاره به یک چیز خاص در تمام طول زمان استفاده می‌شود، در حالی که عبارت “of all the time” برای اشاره به یک فعالیت یا حالتی که به طور مداوم اتفاق می‌افتد استفاده می‌شود.

در اینجا چند مثال دیگر آورده شده است:

  • The Mona Lisa is one of the most famous paintings of all time. (مونالیزا یکی از مشهورترین نقاشی‌های تمام دوران است.)
  • I’ve been working hard all the time. (من تمام مدت سخت کار می‌کنم.)
  • That was the best concert of all time. (آن بهترین کنسرت تمام دوران بود.)
  • I’m sick of being tired all the time. (من از اینکه همیشه خسته هستم خسته شده‌ام.)
1 پسندیده

ممنونم:pray::rose:

1 پسندیده