چرا در جمله‌ی I’m looking forward to having that ritual with my own kids someday بعد از to از ing استفاده شده؟

I’m looking forward to having that ritual with my own kids someday.

چرا بعد to
Ing اومده
میشه تو صیح بدید :pray::pleading_face:

سلام. چون to حرف اضافه هست. بعد از هر حرف اضافه ای باید فعل ما ing بگیره.

سلام دوست عزیز
این to که تو فعل looking forward to می‌بینید جزئی از فعل هست و ربطی به to مصدر ساز نداره.
بعد از فعل looking forward to هم فعل به صورت ing دار می‌آد.