تفاوت spicy و hot چیست ؟

B: Is the beef stir-fry very spicy?
‏ب: استیرفرای (سرخ کردن به سبک چینی) گوشت گاو خیلی تنده؟

A: Yes, it’s pretty hot.
‏الف: بله، خیلی تنده.

تفاوت spicy و hot چیست ؟


این تاپیک مربوط به «بخش اول» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «تاکتیک هایی برای شنیدن»، «تاکتیک های پایه برای شنیدن»، فصل «درس سیزدهم»

سلام دوست عزیز
کلمات “spicy” و “hot” هر دو به معنای “تند” هستند، اما تفاوت‌های ظریفی بین آنها وجود دارد.

کلمه “spicy” معمولاً برای توصیف غذاهایی استفاده می شود که حاوی ادویه هایی هستند که طعم تند و تندی دارند. این ادویه ها معمولاً از فلفل ها، مانند فلفل قرمز یا فلفل سیاه، تهیه می شوند. غذاهای تند معمولاً باعث احساس گرما در دهان و گلو می شوند.

کلمه “hot” معمولاً برای توصیف چیزهایی استفاده می شود که دارای دمای بالا هستند. این چیزها می توانند شامل غذا، آب، هوا یا حتی احساسات باشند. غذاهای داغ معمولاً باعث احساس سوزش در دهان و گلو می شوند.

در اینجا چند مثال از نحوه استفاده از این دو کلمه آورده شده است:

  • I love spicy food. (من عاشق غذاهای تند هستم.)
  • The soup was so hot, it burned my mouth. (سوپ آنقدر داغ بود که دهانم را سوزاند.)
  • That was a hot argument. (آن یک بحث داغ بود.)

در برخی موارد، این دو کلمه می توانند به جای یکدیگر استفاده شوند. به عنوان مثال، می توان گفت:

  • The chili is hot and spicy.
    (چیلی تند و داغ است.)

در این جمله، کلمه “hot” می تواند به معنای “تند” یا “داغ” باشد. با این حال، در بیشتر موارد، این دو کلمه تفاوت های ظریفی دارند که باید در نظر گرفته شوند.

1 پسندیده

بی نهایت سپاسگزارم دوست عزیزم :rose:

1 پسندیده