آیا در جمله‌ی I’ll just use the ATM میشه just نباشه؟

I’ll just use the ATM


این تاپیک مربوط به درس «دستگاه خودپرداز» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «مکالمه زبان انگلیسی آسان»، فصل «زندگی روزمره»

سلام دوست عزیز
بله می‌شه نباشه ولی در کل کلمه‌ی just اینجا برای تاکید اومده.
I’ll just use the ATM
یعنی من فقط از دستگاه atm استفاده می‌کنم.