افعال مناسب "لباس پوشیدن" چیست؟

سلام و درود به شما لطفاً در مورد افعالی که برای لباس پوشیدن استفاده می شود توضیح بفرمایید مثلput on که در درس آمده و بفرمایید که کدام فعل متداولتر است


این تاپیک مربوط به «ماه و خورشید چگونه ساخته شدند» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «۴۰۰۰ کلمه‌ی ضروری»، «کتاب اول»، درس «ماه و خورشید چگونه ساخته شدند»

سلام دوست عزیز
در زبان انگلیسی، افعالی مختلفی برای لباس پوشیدن وجود دارد. برخی از این افعال عبارتند از:

 • wear - به معنای “پوشیدن”
 • put on - به معنای “پوشیدن”
 • dress - به معنای “لباس پوشیدن”
 • get dressed - به معنای “لباس پوشیدن”
 • change - به معنای “تغییر لباس”
 • get changed - به معنای “تغییر لباس”

فعل “wear” معمولاً برای توصیف پوشیدن لباس برای مدت زمان طولانی استفاده می شود. به عنوان مثال، می توان گفت:

 • My son wears jeans and a t-shirt every day.
  (پسرم هر روز شلوار جین و تی شرت می پوشد.)

فعل “put on” معمولاً برای توصیف پوشیدن لباس برای مدت زمان کوتاه استفاده می شود. به عنوان مثال، می توان گفت:

 • I put on my coat before going outside.
  (من قبل از بیرون رفتن کتم را پوشیدم.)

فعل “dress” معمولاً برای توصیف پوشیدن تمام لباس های مورد نیاز برای یک موقعیت خاص استفاده می شود. به عنوان مثال، می توان گفت:

 • She dressed for a wedding.
  (او برای عروسی لباس پوشید.)

فعل “get dressed” معمولاً برای توصیف فرآیند لباس پوشیدن استفاده می شود. به عنوان مثال، می توان گفت:

 • My son is getting dressed for school.
  (پسرم دارد برای رفتن به مدرسه لباس می پوشد.)

فعل “change” معمولاً برای توصیف تغییر لباس از یک لباس به لباس دیگر استفاده می شود. به عنوان مثال، می توان گفت:

 • She changed her clothes after working out.
  (او بعد از ورزش لباس هایش را عوض کرد.)

فعل “get changed” معمولاً برای توصیف فرآیند تغییر لباس استفاده می شود. به عنوان مثال، می توان گفت:

 • I’m getting changed.
  (من دارم لباسم را عوض می کنم.)
2 پسندیده

بسیار مفید بود
سپاس از شما

1 پسندیده