آیا برای مرتب کردن مو از arrange استفاده می شود ؟


این تاپیک مربوط به «ماه و خورشید چگونه ساخته شدند» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «۴۰۰۰ کلمه‌ی ضروری»، «کتاب اول»، درس «ماه و خورشید چگونه ساخته شدند»

1 پسندیده

سلام دوست عزیز
بله، کلمه‌ی “arrange” می تواند برای مرتب کردن مو استفاده شود. این کلمه به معنای “چیدمان” یا “طراحی” است. می‌توان از آن برای توصیف مرتب کردن مو به یک شکل خاص استفاده کرد.

به عنوان مثال، می‌توان گفت:

 • I arranged my hair in a ponytail. (موهایم را دم اسبی کردم.)
 • She arranged her hair in a bun. (موهایش را با بافت جمع کرد.)
 • The hairdresser arranged my hair in a new style. (آرایشگر موهایم را به یک مدل جدید مرتب کرد.)

با این حال، کلمه “arrange” معمولاً برای مرتب کردن مو به یک شکل خاص استفاده می شود. اگر فقط می خواهید موهایتان را مرتب کنید، می توانید از کلمه “tidy” استفاده کنید. این کلمه به معنای “مرتب کردن” یا “نظم دادن” است.

به عنوان مثال، می توان گفت:

 • I tidied my hair.
  (موهایم را مرتب کردم.)
 • She tidied her hair before going to work.
  (قبل از رفتن به سر کار موهایش را مرتب کرد.)
 • The hairdresser tidied my hair after cutting it.
  (آرایشگر بعد از کوتاه کردن موهایم آنها را مرتب کرد.)

بنابراین، در صورت امکان، بهتر است از کلمه “tidy” برای مرتب کردن مو استفاده کنید. با این حال، کلمه “arrange” نیز می تواند به درستی استفاده شود.

3 پسندیده

متشکرم از پاسخ کامل شما

1 پسندیده