کلمه‌ی rush با چه حروف اضافه‌ای می‌تونه به کار بره؟

آیا در جمله زیر، off , حرف اضافه،rush است؟
و دیگه اینکه rush در کنار چه حروف اضافه دیگه ای میلد و چه معانی میده؟


این تاپیک مربوط به درس «سطل زبالهٔ آبی را جابه‌جا کن» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «مکالمه زبان انگلیسی آسان»، فصل «زندگی روزمره»

سلام دوست عزیز
لطفاً جمله رو قرار بدید.
ولی در کل کلمه‌ی “rush” می‌تواند با حروف اضافه مختلفی استفاده شود. برخی از حروف اضافه رایج که با کلمه “rush” استفاده می شوند عبارتند از:

کلمه‌ی * into - به سمت چیزی با سرعت زیاد حرکت کردن
کلمه‌ی * out of - از چیزی با سرعت زیاد خارج شدن
کلمه‌ی * for - به سمت چیزی با سرعت زیاد حرکت کردن برای رسیدن به آن
کلمه‌ی * to - به سمت چیزی با سرعت زیاد حرکت کردن
کلمه‌ی * toward - به سمت چیزی با سرعت زیاد حرکت کردن

در اینجا چند مثال از کاربرد حروف اضافه با کلمه “rush” آورده شده است:

  • He rushed into the room. (او با سرعت وارد اتاق شد.)
  • She rushed out of the house. (او با سرعت از خانه خارج شد.)
  • They rushed for the train. (آنها با سرعت برای رسیدن به قطار دویدند.)
  • He rushed to the hospital. (او با سرعت به بیمارستان رفت.)
  • She rushed toward the fire. (او با سرعت به سمت آتش دوید.)

علاوه بر این حروف اضافه رایج، کلمه “rush” می تواند با حروف اضافه دیگری نیز استفاده شود. به عنوان مثال، می توان از آن با حروف اضافه “through” و “down” استفاده کرد تا نشان دهد که کسی یا چیزی با سرعت زیاد از چیزی عبور می کند یا سقوط می کند.

در اینجا چند مثال از کاربرد حروف اضافه غیر رایج با کلمه “rush” آورده شده:

  • The car rushed through the intersection. (ماشین با سرعت از تقاطع عبور کرد.)
  • The man rushed down the stairs. (مرد با سرعت از پله ها پایین دوید.)

لینک‌های زیر هم می‌تونه براتون مفید باشه.

1 پسندیده