دلیل استفاده همزمان از down و below چیست؟

در پایان درس هم down اورده هم below هر دو هم معنای پایین و زیر رو میدن.
کنار هم چطور استفاده میشن؟


این تاپیک مربوط به فصل «let’s rock یعنی چی؟» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «انگلیسی با فاطمه»، دوره «داستانی»

سلام دوست عزیز
ضمن خوشامدگویی، لطفاً هر زمانی که سوال دارید جمله‌ی موردنظرتون رو هم بنویسید.
در جمله “just comment them down below”، دو عبارت “down” و “below” هر دو به معنای “پایین” یا “زیر” هستند، اما کاربرد آنها کمی متفاوت است.

عبارت “down” در این جمله به معنای “در قسمت پایین” است. در این مورد، قسمت پایین همان قسمتی است که نظرات در آن قرار می گیرند. بنابراین، جمله به صورت زیر ترجمه می شود:

فقط نظرات را در قسمت پایین بنویسید.

عبارت “below” در این جمله به معنای “در زیر” است. در این مورد، منظور از “زیر” همان قسمتی است که جمله قرار دارد. بنابراین، جمله به صورت زیر نیز ترجمه می شود:

فقط نظرات را در زیر این جمله بنویسید.

بنابراین، در جمله “just comment them down below”، دو عبارت “down” و “below” هر دو به معنای “پایین” یا “زیر” هستند، اما عبارت “down” برای اشاره به قسمت پایین نظرات و عبارت “below” برای اشاره به قسمت پایین جمله استفاده شده است. و عبارت “down below” می‌تواند تاکیدی باشد. در این صورت، برای تاکید بر مکانی که چیزی در آن قرار دارد استفاده می‌شود.

مثال:
“The sun is setting down below the horizon.”
عبارت “down below” برای تاکید بر این نکته استفاده می شود که خورشید در حال غروب زیر خط افق هستش.