آیا جمله‌ی did he ride home in the car or did he ride home on the bike ? رو میشه به این شکل نوشت؟ did he ride home in the car or on the bike

did he ride home in the car or did he ride home on the bike ?
رو میشه به این شکل نوشت؟
did he ride home in thecar or on the bike?


این تاپیک مربوط به درس «داستان کوتاه قسمت ب» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «دروس پایه‌ی انگلیسی بدون تلاش»، فصل «دخترک زیرک»

سلام دوست عزیز
بله، جمله “did he ride home in the car or did he ride home on the bike?” را می توان به این شکل نوشت:

did he ride home in the car or on the bike?

در این جمله، دو عبارت “in the car” و “on the bike” به عنوان دو گزینه برای پاسخ به سوال “did he ride home?” ارائه شده اند. بنابراین، جمله به صورت زیر معنا می شود:

آیا او با ماشین یا با دوچرخه به خانه رفت؟

این جمله کاملاً صحیح و قابل فهم است.

البته، می توان این جمله را به شکل دیگری نیز نوشت:

did he ride home by car or by bike?

در این جمله، از عبارت “by car” و “by bike” به جای “in the car” و “on the bike” استفاده شده است. این دو عبارت معنای یکسانی دارند و می توان از هر یک از آنها استفاده کرد.

در نهایت، می توان این جمله را به شکل زیر نیز نوشت:

did he ride home by car or bicycle?

در این جمله، از عبارت “bicycle” به جای “bike” استفاده شده است. این دو عبارت معنای یکسانی دارند و می توان از هر یک از آنها استفاده کرد.