ترجمه they won't get caughth چیست ؟

ترجمه عبارت they won’t get caught چیست؟


این تاپیک مربوط به درس «یکی از بازیکنان دوپینگ می‌کند» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «مکالمه زبان انگلیسی آسان»، فصل «ورزش»

سلام دوست عزیز

میشه ←انها گرفتار (دستگیر) نخواند شد
ساختار جمله به این صورت است↓
Subject+get caughth+object

1 پسندیده